โอนคะแนน M Point ระหว่างสมาชิก M Card “Member to Member Point Transfer”

ผ่าน M Card Application

 รายการ : โอนคะแนน M Point ระหว่างสมาชิก M Card “Member to Member Point Transfer”

ระยะเวลารายการ : เริ่มวันที่ 1 .. 64 เป็นต้นไป

ช่องทาง : M Card Application

เงื่อนไขในการโอนคะแนน :

  • ผู้โอนจะต้องตั้งบัญชีผู้รับโอน ซึ่งจะเป็นสมาชิก M Card ที่เจ้าของบัญชี เลือกจะให้โอนคะแนนไปให้ สูงสุด 5 บัญชีต่อท่าน
  • จำกัดการโอนคะแนน M Point ขั้นต่ำ 100 M Point และสูงสุดไม่เกิน 10,000 M Point ต่อครั้ง
  • จำกัดการโอนคะแนน M Point ได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 M Point ต่อเดือน (รวมกันทุกบัญชี)
  • ระบบจะโอนคะแนนที่ใกล้จะหมดอายุที่สุดก่อน คะแนน M Point ที่ได้รับมีอายุ 3 ปี นับจากปีที่ได้รับคะแนน
  • กรณีต้องการเปลี่ยนบัญชีผู้รับโอน สามารถแก้ไขได้ในช่วงเดือน ม.. – .. ของทุกปี
  • ผู้โอนคะแนนจะต้องตรวจสอบรายชื่อ และยอดโอนคะแนน ให้ถูกต้องก่อนทำการโอนคะแนน
  • คะแนน M Point ที่ถูกโอนออกไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากมีข้อผิดพลาดผู้โอนจะต้องติดต่อกับผู้รับโอนเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรโมชั่นแนะนำ