รับฟรี ถุงเท้ากันลื่น HarborLand 1 คู่

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Card Junior Club

ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67 
แลกคะแนนสะสม 400 M Point
รับถุงเท้ากันลื่น HarborLand จำนวน 1 คู่ มูลค่า 60 บาท 
ที่ HarborLand สาขา เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ชั้น 3, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ชั้น 6, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ชั้น 3 และ ดิเอ็มควอเทียร์ ชั้น 1 Zone Emjoy
 • จำกัด 1 ท่าน / 4 สิทธิ์ / เดือน
 • จำกัด 2,000 สิทธิ์ / เดือน
 • จำกัดรวม 22,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก M Junior Club เท่านั้น
 • กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน เพื่อรับสิทธิ์ต่อพนักงานขาย และแจ้งสิทธิ์ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • สมาชิก M Junior Club แลก 400 M Point เพื่อแลกรับ E-Voucher (Redeem Code) ถุงเท้ากันลื่นฮาร์เบอร์แลนด์ 1 คู่ ต่อ 1 สิทธิ์ จากสาขาที่ร่วมรายการ
 • จำกัด 1 ท่าน / 4 สิทธิ์ / เดือน
 • จำกัด 2,000 สิทธิ์ / เดือน
 • จำกัดรวม 22,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
 • แลกรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67
 • E-Voucher (Redeem Code) สามารถใช้ได้กับฮาร์เบอร์แลนด์สาขา เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ท่าพระ ชั้น 3, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วาน ชั้น 6, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ชั้น 3 และ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 1 Zone Emjoy
 • E-Voucher (Redeem Code) มีอายุการใช้งานภายใน 30 นาที หลังจากการกด Redeem เพื่อรับสิทธิ์
 • ไม่สามารถใช้ภาพบันทึกหน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ได้
 • E-Voucher (Redeem Code) ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำสิทธิ์มาใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ทุกกรณี
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามข้อกำหนด ณ ปัจจุบันในวันที่มีการใช้สิทธิ์เท่านั้น
 • E-Voucher (Redeem Code) ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
 • E-Voucher (Redeem Code) นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทอนได้
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย