Get E-Coupon discount 100 THB

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Card Junior Club

ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67
รับ E-Coupon ส่วนลดมูลค่า 100 บาท
เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์ Playmobil ครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
ที่แผนก Kid’s Planet เอ็มโพเรียม และพารากอน

  • จำกัด 50 สิทธิ์/เดือน
  • จำกัดรวม 200 สิทธิ์/ตลอดรายการ


เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

- สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก M Card Junior Club เท่านั้น

- กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน เพื่อรับสิทธิ์ต่อพนักงานขาย และแจ้งสิทธิ์ก่อนใช้บริการทุกครั้ง

- โปรโมชันเฉพาะการซื้อสินค้าแบรนด์ Playmobil ในแผนก Kid’s Planet เอ็มโพเรียม และพารากอน

- ยอดซื้อสินค้าแบรนด์ Playmobil ครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ จะต้องเป็นยอดหลังหักส่วนลดอื่นๆเรียบร้อยแล้ว 

- จำกัด 50 สิทธิ์/เดือน, จำกัดรวม 200 สิทธิ์/ตลอดรายการ

- แลกรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67

- แสดงรหัสรับสิทธิ์กับพนักงานขาย โดยรหัสที่แลกรับจะหมดอายุภายใน 120 นาที (2 ชั่วโมง) หลังจากกดรับสิทธิ์

- ไม่สามารถใช้ภาพบันทึกหน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ได้

- ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำสิทธิ์มาใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ทุกกรณี

- สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามข้อกำหนด ณ ปัจจุบันในวันที่มีการใช้สิทธิ์เท่านั้น

- E-Coupon ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้

- E-Coupon ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้

- E-Coupon นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทอนได้

- บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย