ส่วนลดซื้ออาหาร และเครื่องดื่มที่ก้านกล้วยแลนด์

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก M Card Junior Club
รับส่วนลด 20 บาท ในการซื้ออาหาร และเครื่องดื่มในก้านกล้วยแลนด์
โดยแลกคะแนนสะสมเพียง 9 M Point
ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67

 • จำกัด 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / เดือน
 • จำกัด 150 สิทธิ์ / เดือน
 • จำกัดรวม 1,200 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก M Card Junior Club เท่านั้น
 • กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน เพื่อรับสิทธิ์ต่อพนักงานขาย และแจ้งสิทธิ์ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • E-Voucher (Redeem Code) ใช้ได้เมื่อสมาชิก M Card กด Join M Card Junior Club ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน โดยแลกคะแนนสะสม 9 M Point เพื่อแลกรับส่วนลดในการซื้ออาหาร และเครื่องดื่มที่ก้านกล้วยแลนด์ 
 • จำกัด 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
 • จำกัด 150 สิทธิ์ / เดือน, จำกัดรวม 1,200 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
 • แลกรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67
 • รายละเอียด และแผนที่ก้านกล้วยแลนด์ คลิก
 • E-Voucher (Redeem Code) สามารถใช้ได้ที่ ก้านกล้วยแลนด์
 • รหัสรับสิทธิ์หมดอายุภายในวันที่ 31 ธ.ค. 67
 • ไม่สามารถใช้ภาพบันทึกหน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ได้
 • E-Voucher (Redeem Code) ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำสิทธิ์มาใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ทุกกรณี
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามข้อกำหนด ณ ปัจจุบันในวันที่มีการใช้สิทธิ์เท่านั้น
 • E-Voucher (Redeem Code) ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
 • E-Voucher (Redeem Code) นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทอนได้
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย