M Chat&Shop แชทมา ช้อปให้ ส่งถึงที่

อยู่ที่ไหน ก็ช้อปได้

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า กับ Chat & Shop แชทมา ช้อปให้ ส่งถึงที่
ลูกค้าสามารถเลือกดูสินค้าหรือสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง คือ
LINE : @MCardShop
Facebook : MCardShop
Instagram : @MCardShop

พิเศษ เมื่อสั่งสินค้าตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป ส่งฟรี standard shipping เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

วิธีการสั่งซื้อ
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านทั้งหมด 4 ช่องทาง

1. LINE: @MCardShop
1.1 หากลูกค้าต้องการสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า สามารถสอบถามได้ผ่าน Line โดยการ Add LINE : @MCardShop (ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.)
1.2 เมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันการสั่งซื้อ แจ้งยอดเงินรวม โดยที่ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินและวิธีการแจ้งโอนได้จากลิงก์ในข้อความนี้

2. Facebook: @MCardShop
2.1 ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยการพิมพ์ข้อความ และส่งรูปสินค้าที่ต้องต้องการ พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Inbox ในหน้า Fanpage (ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.)
2.2 เมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันการสั่งซื้อ แจ้งยอดเงินรวม โดยที่ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินและวิธีการแจ้งโอนได้จากลิงก์ในข้อความนี้

3. Instagram: @MCardShop
3.1 ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยการพิมพ์ข้อความต้องการสั่งซื้อ และส่งรูปสินค้าที่ต้องการผ่านทาง Inbox ของ Facebook: @MCardShop หรือ LINE : @MCardShop (ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.)
3.2 เมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันการสั่งซื้อ แจ้งยอดเงินรวม โดยที่ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินและวิธีการแจ้งโอนได้จากลิงก์ในข้อความนี้

4. หน้าเว็บ http://www.mcardshop.com
4.1 ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยการคลิกที่ “สั่งซื้อ” ซึ่งอยู่ใต้รูปภาพของสินค้าที่ต้องการ
4.2 เมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันการสั่งซื้อ แจ้งยอดเงินรวม โดยที่ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินและวิธีการแจ้งโอนได้จากลิงก์ในข้อความนี้


วิธีการชำระเงิน
ชำระสินค้าได้ผ่าน 3 ช่องทาง คือ

1. ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยการเพิ่มบัญชีธนาคารที่ต้องการ เลือกธนาคารที่ต้องการและกรอกหมายเลขบัญชี จากนั้นใส่รหัส OTP xxxxxx เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้าและเพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์

2. ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Visa, Master Card และ JCB จากนั้นกรอกรายละเอียดของบัตรเครดิต และใส่รหัส OTP xxxxxx เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้าและเพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์

3. ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยบัตรเดบิต (ต้องเป็นบัตรที่เปิดใช้งานออนไลน์แล้ว) โดยการกรอกรายละเอียดของบัตรเดบิต และใส่รหัส OTP xxxxxx เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้าและเพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์

วิธีการแจ้งโอน
เมื่อลูกค้าทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ง่ายโดยการคลิก “แจ้งโอนเงิน” ได้จากลิงก์ยืนยันการสั่งซื้อ โดยใส่รายละเอียดการโอนต่าง ได้แก่ ยอดโอน วันและเวลาที่โอนเงิน และลูกค้ายังสามารถแนบสลิปการโอน (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักฐานได้อีกด้วย
We think you'll love