แลกรับดีลพิเศษจาก Major Cineplex

สิทธิประโยชน์ Major Cineplex ใน M Junior Club

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Card Junior Club
ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 68 

1. แลกคะแนนสะสม 400 M Point รับบัตรสมาชิก MGen Next Kids มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 ใบ 
ที่ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5, โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ชั้น 4, โรงภาพยนตร์โคราช ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 3 และโรงภาพยนตร์บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 3
 • จำกัดรวม 5,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก M Card Junior Club เท่านั้น
 • กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน เพื่อรับสิทธิ์ต่อพนักงานขาย และแจ้งสิทธิ์ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • สมาชิก M Card Junior Club แลก 400 M Point เพื่อแลกรับ E-Voucher (Redeem Code) รับบัตรสมาชิก MGen Next Kids จากโรงภาพยนตร์สาขาที่ร่วมรายการ
 • ลูกค้าจะได้บัตรตามประเภทของบัตรสมาชิก โดยจะดูข้อมูลจากบัตรประชาชน เท่านั้น
 • จำกัดรวม 5,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
 • แลกรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 68
 • E-Voucher (Redeem Code) สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, โคราช ซีนีเพล็กซ์ และบางกะปิ ซีนีเพล็กซ์
 • แสดงรหัสรับสิทธิ์กับพนักงานขาย โดยรหัสที่แลกรับจะหมดอายุภายใน 30 นาที
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรอภินันทนาการหรือบัตรส่วนลดอื่นๆได้
 • ไม่สามารถใช้ภาพบันทึกหน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ได้
 • E-Voucher (Redeem Code) ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำสิทธิ์มาใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ทุกกรณี
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามข้อกำหนด ณ ปัจจุบันในวันที่มีการใช้สิทธิ์เท่านั้น
 • E-Voucher (Redeem Code) ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
 • E-Voucher (Redeem Code) นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทอนได้
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย


2. แลกคะแนนสะสม 400 M Point  ซื้อชุดเซตป๊อปคอร์นสำหรับเด็ก ราคาพิเศษ 70 บาท (ปกติราคา 120 บาท) 
ที่ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5, โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ชั้น 4, โรงภาพยนตร์โคราช ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 3, โรงภาพยนตร์บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 3
 • จำกัดรวม 5,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

เงื่อนไข

     • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก M Card Junior Club เท่านั้น
     • กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน เพื่อรับสิทธิ์ต่อพนักงานขาย และแจ้งสิทธิ์ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
     • สมาชิก M Card Junior Club แลก 400 M Point เพื่อแลกรับ E-Voucher (Redeem Code) แลกซื้อชุดเซตป๊อปคอร์นสำหรับเด็ก ราคาพิเศษ 70 บาท (ปกติราคา 120 บาท) จากสาขาที่ร่วมรายการ
     • เฉพาะป๊อปคอร์นขนาด 26 ออนซ์ และเครื่องดื่ม 32 ออนซ์
     • จำกัดรวม 5,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
     • แลกรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 68
     • E-Voucher (Redeem Code) สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, โคราช ซีนีเพล็กซ์ และบางกะปิ ซีนีเพล็กซ์ 
     • แสดงรหัสรับสิทธิ์กับพนักงานขาย โดยรหัสที่แลกรับจะหมดอายุภายใน 30 นาที
     • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรอภินันทนาการหรือบัตรส่วนลดอื่นๆได้
     • ไม่สามารถใช้ภาพบันทึกหน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ได้
     • E-Voucher (Redeem Code) ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
     • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำสิทธิ์มาใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ทุกกรณี
     • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามข้อกำหนด ณ ปัจจุบันในวันที่มีการใช้สิทธิ์เท่านั้น
     • E-Voucher (Redeem Code) ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
     • E-Voucher (Redeem Code) นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทอนได้
     • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
     We think you'll love