รับส่วนลด 10% สำหรับคลาสเรียน Flight Academy

สิทธิประโยชน์ Bounce ใน M Junior Club

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Junior Club

ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 
แลกคะแนนสะสม 400 M Point รับส่วนลด 10% สำหรับคลาสเรียน Flight Academy (ปกติราคา 10,000 บาท)  
ที่ Bounce ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 4

เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก M Junior Club เท่านั้น
 • กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน เพื่อรับสิทธิ์ต่อพนักงานขาย และแจ้งสิทธิ์ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • สมาชิก M Junior Club แลก 400 M Point รับส่วนลด 10% คลาสเรียน Flight Academy (ปกติราคา 10,000 บาท)
 • แลกรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
 • บัตรคลาสเรียนมีอายุการใช้บริการ 3 เดือน (ไม่สามารถต่อวันหมดอายุ หรือออกบัตรใหม่ทดแทนกรณีสูญหายเพื่อทดแทน หรือคืนเป็นเงินได้)
 • กรุณาสำรองรอบสำหรับคลาสเรียน Flight Academy ล่วงหน้า 1 วัน ในเวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. ผ่าทาง Line Ofiicial : @bouncethailand หรือ โทรศัพท์ : 02-079-1146
 • คลาสเรียน Flight Academy มีวันจันทร์ – ศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 11.00-12.00 น., 16.00-18.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 18.00 – 20.00 น.
 • กดแลกรับ E-Voucher ที่จุดจำหน่ายบัตร ของ Bounce ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 4
 • แสดงรหัสรับสิทธิ์กับพนักงานขาย โดยรหัสที่แลกรับจะหมดอายุภายใน 30 นาที
 • ไม่สามารถใช้ภาพบันทึกหน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ได้
 • E-Voucher (Redeem Code) ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำสิทธิ์มาใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ทุกกรณี
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามข้อกำหนด ณ ปัจจุบันในวันที่มีการใช้สิทธิ์เท่านั้น
 • E-Voucher (Redeem Code) ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
 • E-Voucher (Redeem Code) นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทอนได้
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
We think you'll love