แลกซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กราคาพิเศษ

สิทธิประโยชน์โรงพยาบาลพญาไท 1 ใน M Junior Club

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Junior Club

ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 – 31 ต.ค. 67 
แลกคะแนนสะสม 400 M Point ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก Platinum Child ราคาพิเศษ 2,590 บาท (ปกติราคา 7,130 บาท) 
 • ที่โรงพยาบาลพญาไท 1
 • ตรวจสุขภาพเด็กโดยกุมารแพทย์ (Pediatric Examination) และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก M Junior Club เท่านั้น
 • กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน เพื่อรับสิทธิ์ต่อพนักงานขาย และแจ้งสิทธิ์ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • สมาชิก M Junior Club แลก 400 M Point แลกซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก Platinum Child ราคาพิเศษ 2,590 บาท (ปกติราคา 7,130 บาท)
 • แลกรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 – 31 ต.ค. 67
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก Platinum Child ประกอบไปด้วย ;
  1. ตรวจสุขภาพเด็กโดยกุมารแพทย์ Pediatric Examination
  2. ตรวจเอกซ์เรย์ทรวงอก Chest X-Ray
  3. ความสมบูรณ์ของเลือด Complete Blood Count
  4. ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Test (SGOT/AST)
  5. ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Test (SGPT/ALT)
  6. ตรวจการทำงานของไต Kidney Function Test (Creatinine)
  7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Blood Glucose Analysis (Fasting)
  8. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
  9. ตรวจสุขภาพสายตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination
 • กดแลกรับ E-Voucher ที่จุดชำระเงิน โรงพยาบาลพญาไท 1 
 • แสดงรหัสรับสิทธิ์กับพนักงาน โดยรหัสที่แลกรับจะหมดอายุภายใน 30 นาที
 • ไม่สามารถใช้ภาพบันทึกหน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ได้
 • E-Voucher (Redeem Code) ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำสิทธิ์มาใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ทุกกรณี
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามข้อกำหนด ณ ปัจจุบันในวันที่มีการใช้สิทธิ์เท่านั้น
 • E-Voucher (Redeem Code) ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
 • E-Voucher (Redeem Code) นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทอนได้
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย


ทำไมเด็กจึงต้องตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพเด็กมีความสำคัญ เพราะหากพบความผิดปกติจะช่วยให้ดูแลรักษาได้ทันท่วงทีและป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถติดตามพัฒนาการตามวัยของเด็กได้ เพราะในแต่ละช่วงเวลาการเติบโตของเด็กย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่แตกต่างกัน การติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สุขภาพเด็กให้สมบูรณ์และเสริมสิ่งที่ขาดอย่างเหมาะสมเป็นพื้นฐานการมีสุขภาพดีที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรละเลย เพื่อให้ลูกน้อยเติบโตอย่างแข็งแรง

We think you'll love