แถมฟรี 3 ครั้ง ที่ Gumpun Muay Thai

สิทธิประโยชน์ Gumpun Muay Thai ใน M Junior Club

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Junior Club

ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 – 31 ต.ค. 67
แลกคะแนนสะสม 1 M Point 
แถมฟรี 3 ครั้ง เมื่อสมัครสมาชิกมวยไทยแบบรายครั้ง จำนวน 5 ครั้ง ราคา 2,250 บาท 
ที่ Gumpun Muay Thai เดอะมอลล์ โคราช ชั้น 2

เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก M Junior Club เท่านั้น
 • กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน เพื่อรับสิทธิ์ต่อพนักงานขาย และแจ้งสิทธิ์ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • สมาชิก M Junior Club แลก 1 M Point แถมฟรี 3 ครั้ง เมื่อสมัครสมาชิกมวยไทยแบบรายครั้ง จำนวน 5 ครั้ง ราคา 2,250 บาท
 • แลกรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 – 31 ต.ค. 67
 • แสดงรหัสรับสิทธิ์กับพนักงาน ที่ Gumpun Muay Thai เดอะมอลล์ โคราช ชั้น 2
 • รหัสที่แลกรับจะหมดอายุภายในวันที่ 31 ต.ค. 67
 • สิทธิพิเศษเมื่อสมัคร 2 ท่านขึ้นไป (รวมผู้ปกครองได้)
 • เด็กต้องมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • อายุใช้งาน 1 เดือน (30 วัน) เข้าฝึกวันใด หรือคลาสใดก็ได้
 • คลาสใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยการยืดกล้ามเนื้อ วอร์มอัพ 30 นาที / ล่อเป้ามวย 30 นาที / เวทเทรนนิ่ง และคูลดาวน์ 30 นาที
 • ไม่สามารถใช้ภาพบันทึกหน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ได้
 • E-Voucher (Redeem Code) ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำสิทธิ์มาใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ทุกกรณี
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามข้อกำหนด ณ ปัจจุบันในวันที่มีการใช้สิทธิ์เท่านั้น
 • E-Voucher (Redeem Code) ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
 • E-Voucher (Redeem Code) นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทอนได้
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
We think you'll love