รับ E-Coupon ส่วนลดสูงสุด 200 บาท

สิทธิประโยชน์ Playmobil ใน M Junior Club

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Card Junior Club

ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67
รับ E-Coupon ส่วนลดสูงสุดมูลค่า 200 บาท*
เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์ Playmobil ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
ที่แผนก Kid's Planet เอ็มโพเรียม และพารากอน
 • สิทธิ์จำนวนจำกัด

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก M Card Junior Club เท่านั้น
 • กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน เพื่อรับสิทธิ์ต่อพนักงานขาย และแจ้งสิทธิ์ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • โปรโมชันเฉพาะการซื้อสินค้าแบรนด์ Playmobil ในแผนก Kid's Planet เอ็มโพเรียม และพารากอน 
 • รับส่วนลด 100 บาท เมื่อมียอดซื้อสินค้าแบรนด์ Playmobil ครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ จะต้องเป็นยอดหลังหักส่วนลดอื่นๆเรียบร้อยแล้ว
 • รับส่วนลด 200 บาท เมื่อมียอดซื้อสินค้าแบรนด์ Playmobil ครบ 4,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ จะต้องเป็นยอดหลังหักส่วนลดอื่นๆเรียบร้อยแล้ว
 • สิทธิ์จำนวนจำกัด
 • แลกรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67
 • แสดงรหัสรับสิทธิ์กับพนักงานขาย โดยรหัสที่แลกรับจะหมดอายุภายใน 120 นาที (2 ชั่วโมง) หลังจากกดรับสิทธิ์
 • ไม่สามารถใช้ภาพบันทึกหน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ได้
 • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำสิทธิ์มาใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ทุกกรณี
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามข้อกำหนด ณ ปัจจุบันในวันที่มีการใช้สิทธิ์เท่านั้น
 • E-Coupon ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ 
 • E-Coupon ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • E-Coupon ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทอนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
We think you'll love