สอนลูกอย่างไร โตไปไม่เหยียด ​

วิธีสอนลูกไม่ให้เหยียดคนอื่น

สอนลูกอย่างไร โตไปไม่เหยียด 

ที่มา: รักลูก

ไม่อยากให้ลูกโตไปนิสัยไม่ดี ชอบเหยียดคนอื่น พ่อแม่ต้องสอนตั้งแต่เล็ก ๆ เลยค่ะ 

สอนลูกอย่างไร โตไปไม่เหยียด

การเหยียด คือการ Bully อย่างหนึ่งที่ลดทอนเกียรติ คุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น การเหยียดนอกจากเป็นค่านิยทมที่ไม่สร้างสรรค์แล้ว ยังก่อให้เกิดความอับอาย เป็นแผลใจ หรือสร้างความเจ็บป่วยให้กับผู้ที่ถูกเหยียดด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกเราไปเหยียดคนอื่น พ่อแม่จึงต้องสอนเขาแต่เล็ก ๆ ค่ะ


วิธีสอนลูกไม่ให้เหยียดคนอื่น 

1. สอนลูกให้เข้าใจเรื่องความแตกต่าง

ความแตกต่างคือธรรมชาติของโลกใบนี้ คนทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เราทุกคนแตกต่างกันด้วยรูปร่าง หน้าตา ภาษา สีผิว เส้นผม เพศ ฯลฯ แต่เราต่างก็เหมือนกันตรงที่ทุกคนบนโลกมีความเป็นคนเท่า ๆ กัน

2. ให้ลูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละคน

ลูกอาจสงสัยว่าทำไมคนเราถึงมีความแตกต่างกัน เช่น สีผิว เพศ รูปร่าง ภาษา ศาสนา พ่อแม่สามารถให้คำตอบหรือชวนลูกค้นคว้าหาข้อมูลร่วมกัน โดยคำตอบที่ได้นั้นต้องปราศจากอคติด้วย

3. เรียนรู้ร่วมกันในครอบครัวผ่านตัวอย่างที่เห็นในสื่อ

ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การเกลียดชังในอดีต หรือจากข่าวในปัจจุบัน พ่อแม่สามารถนำมาพูดคุยกับลูก ชวนลูกคิด ถกถาม ชวนลูกคิดต่อว่าถ้าลูกโดนเหยียดจะทำอย่างไร และลูกจะรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรได้บ้าง

4. ชวนลูกทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้คนต่างพื้นที่

เพื่อให้ลูกเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น อาจชวนลูกออกไปทำกิจกรรมที่มีผู้คนจากหลาย ๆ วัฒนธรรม หรือศึกษาวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคจากหนังสือหรืออินเตอร์เน็ต ทั้งเรื่องอาหารการกิน การแต่งกาย สำเนียงภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี เพื่อให้ลูกเข้าใจว่าในสังคมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

5. พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก ไม่เหยีบดคนอื่น ให้เกียรติ และเคารพสิทธิของทุกคน

พ่อแม่ต้องไม่เหยียดความแตกต่าง ไม่ใช้คำบ่งชี้ลักษณะภายนอกของเด็กมาแทนชื่อ ไม่ชื่นชมใครเพราะรูปลักษณ์ภายนอก ไม่เปรียบเทียบลูกตนเองกับลูกคนอื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และควรปฏิบัติต่อเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติ และเคารพสิทธิของเด็กทุกคน

อ้างอิง : กรมสุขภาพจิต 


We think you'll love