แลก PointX กับ M Point

โอนคะแนนเข้า↔ออก รับพอยท์ จัดเต็ม!

แลก PointX กับ M Point ได้แล้ววันนี้ โอนคะแนนเข้าออก รับพอยท์ จัดเต็ม!

ระหว่างวันที่ : 15 .. 66 – 31 .. 67

เริ่มต้นโอน 125 PointX รับ 100 M Point ผ่าน PointX Application Click 
เริ่มต้นโอน 100 M Point รับ 100 PointX ผ่าน M Card Application Click


เงื่อนไข

 • โอนคะแนนสะสม PointX เป็น M Point ผ่าน PointX Application เริ่มต้นที่ 125 PointX รับ 100 M Point จำกัด 500,000 PointX / ท่าน /วัน และจำกัดสูงสุด 500,000 POINT X / ท่าน / เดือน
 • โอนคะแนนสะสม M Point เป็น PointX ผ่าน M Card Application เริ่มต้นที่ 100 M Point รับ 100 PointX จำกัดสูงสุด 50,000 M Point / ท่าน / เดือน ตามอัตราดังนี้

  • โอน 100 M Point รับ 100 PointX
  • โอน 200 M Point รับ 200 PointX
  • โอน 300 M Point รับ 300 PointX
  • โอน 400 M Point รับ 400 PointX
  • โอน 1,000 M Point รับ 1,000 PointX
  • โอน 1,500 M Point รับ 1,500 PointX
  • โอน 2,000 M Point รับ 2,000 PointX
  • โอน 5,000 M Point รับ 5,000 PointX
 • ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม M Point หรือ PointX ภายใน 30 นาที หลังจากทำรายการสำเร็จ (เช็กคะแนนสะสม M Point ได้ที่ M Card App หรือเช็ค PointX ได้ที่ PointX App)
 • กรุณาตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่จะรับโอน และจำนวนคะแนนสะสมที่แลกเปลี่ยนให้ถูกต้องก่อนทำรายการ และทุกครั้งที่มีการกดยืนยันทำรายการ ให้ถือว่าการแลกเปลี่ยนคะแนนเสร็จสมบูรณ์ และจะไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนคะแนน หรือคืนเป็นเงินสดในภายหลังได้ในทุกกรณี
 • คะแนนสะสม M Point จะมีอายุการใช้งานได้ 3 ปีปฏิทิน นับตั้งแต่ปีที่ได้รับคะแนนสะสม M Point และจะหมดอายุทุกวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก M Point ให้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมระหว่างกัน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนสะสม M Point ได้ที่ M Card App หรือ M Card Call Center
  02-789-5555
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนสะสม PointX ได้ที่ PointX Application หรือ SCB Call Center  02-777-7777 หรือเว็บไซต์ www.pointx.scb
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
We think you'll love