สมัครบัตร Bangkok Bank M Visa

รับกระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 3,990 บาท*

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตร Bangkok Bank M Visa รายใหม่ รับกระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 3,990 บาท* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร Bangkok Bank M Luxe และ Bangkok Bank M Live ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากวันอนุมัติบัตร

ระยะเวลา  วันที่ 1 มิถุนายน 2567– 31 ธันวาคม 2567


สมัครได้ที่

 • บูทรับสมัครในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และพารากอน
 • ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
 • โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ 
 • เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ


เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครบัตรหลักที่เป็นผู้สมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพรายใหม่ ซึ่งไม่เคยถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภทมาก่อน หรือหากเคยถือบัตรและได้ยกเลิกไปแล้ว ต้องยกเลิกแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายเฉพาะบัตรหลักที่ทำรายการผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เอ็ม วีซ่าเท่านั้น โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายตามวันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ในรอบบัญชีนั้น ๆ
 • ยอดใช้จ่ายที่สามารถนำมาคำนวณตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ รายการซื้อสินค้า และ/หรือบริการจากร้านค้าและสถานบริการ และรายการซื้อสินค้า และ/หรือบริการทางออนไลน์เท่านั้น (รวมรายการ BeSmart ยอดเต็มจำนวน) โดยการคำนวณจะไม่รวมรายการซื้อหน่วยลงทุน ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) (MCC 6211) รายการชำระค่าประกัน รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ดอกเบี้ยจากการใช้บัตร ค่าปรับทุกประเภท ภาษีทุกประเภท ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการแบ่งชำระ Be Smart (ยอดผ่อนแต่ละเดือน) รายการแบ่งชำระ BeSmart On Call และรายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ธนาคารจะมอบของกำนัลให้กับผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดโปรโมชั่น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและห้างฯ กำหนด
 • บัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามที่กำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
We think you'll love