สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก M CARD

รับสิทธิ์เป็นสมาชิก Platinum M Card หรือ VIP The Mall

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก M CARD

วันที่ 15 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567


 • รับสิทธิ์เป็นสมาชิก VIP ประจำสาขาเดอะมอลล์ พร้อมบัตรจอดรถฟรี 1 ปี

เพียงสะสมยอดใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าฯ และ/หรือ ห้างสรรพสินค้าฯ 500,000 บาทขึ้นไป / สาขาตลอดรายการ, จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่านตลอดรายการ, จำกัด 300 สิทธิ์

สาขาที่ร่วมรายการห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า :

เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ และเดอะมอลล์โคราช (ยกเว้นสาขารามคำแหง)

 • รับสิทธิ์เป็นสมาชิก Platinum M Card 

เพียงสะสมยอดใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าฯ และ/หรือ ห้างสรรพสินค้าฯ 1,000,000 บาทขึ้นไป รวมทุกสาขาตลอดรายการ จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่านตลอดรายการ, จำกัด 200 สิทธิ์

สาขาที่ร่วมรายการห้างสรรพสินค้า : เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์, พารากอน

เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ, และเดอะมอลล์โคราช 

ศูนย์การค้า : เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ และเดอะมอลล์โคราช (ยกเว้นศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, ดิ เอ็มสเฟียร์, สยามพารากอนและสาขารามคำแหง)


เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นสมาชิก VIP The Mall

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก M Card เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 500,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ ภายใต้ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรเดียวกัน ภายในสาขาเดียวกันระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • ห้างสรรพสินค้า รวม Power Mall และ Gourmet Market ยกเว้น การซื้อสินค้าเหมาเพื่อการพาณิชย์, การซื้อสินค้าที่แผนก สุรา/ Wine Cellar, Food Hall, Take Home สินค้าแลกซื้อ, สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ, สินค้าจากโปรแกรมผ่อนชำระ, การซื้อบัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ยา, นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และสูตร 2 การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ศูนย์การค้า สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์ / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน (ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี) โดยใบเสร็จจะต้องมีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการเป็นต้นไป ยกเว้นชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, ร้านเพชรไทย และ ร้านทอง, สินค้าแบ่งชำระ, แบ่งชำระบัตรกำนัล
 • นำใบเสร็จลงทะเบียนสะสมยอดได้ที่จุด Inspector ที่ห้างสรรพสินค้า กำหนด
 • บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป แจ้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก VIP ประจำสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไปเพื่อทำการรับบัตรสมาชิก ที่ ห้อง Platinum M Lounge
 • บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ 7 วัน ก่อนมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด


เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นสมาชิก Platinum M Card

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก M Card เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมยอด 1,000,000 บาทขึ้นไป รวมทุกสาขาตลอดรายการ ภายใต้ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรเดียวกัน ภายในห้างสรรพสินค้า และ ศูนย์การค้า สาขาที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • ห้างสรรพสินค้า รวม Power Mall และ Gourmet Market ยกเว้น การซื้อสินค้าเหมาเพื่อการพาณิชย์, การซื้อสินค้าที่แผนก สุรา/ Wine Cellar, Food Hall, Take Home สินค้าแลกซื้อ, สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ, สินค้าจากโปรแกรมผ่อนชำระ, การซื้อบัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ยา, นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และสูตร 2 การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ศูนย์การค้า สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์ / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน (ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี) โดยใบเสร็จจะต้องมีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการเป็นต้นไป ยกเว้นชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, ร้านเพชรไทย และ ร้านทอง, สินค้าแบ่งชำระ, แบ่งชำระบัตรกำนัล
 • นำใบเสร็จลงทะเบียนสะสมยอดได้ที่จุด Inspector ที่ห้างสรรพสินค้า กำหนด
 • บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป แจ้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก Platinum M Card ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป เพื่อทำการรับบัตรสมาชิก ที่ ห้อง Platinum M Lounge
 • บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด

จุดลงทะเบียนห้างสรรพสินค้า
สาขาท่าพระ
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น G
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Sport Mall ชั้น 1
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Power Mall & เคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 2
สาขางามวงศ์วาน
 • จุด One Stop Service บริเวณแผนก Beauty Hallชั้น 1
 • จุด One Stop Service บริเวณแผนก Lingerieชั้น 2
 • จุด One Stop Service บริเวณแผนก Men In Trend ชั้น 3
 • จุด One Stop Service บริเวณเคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 4
สาขาบางแค
 • จุด Premium บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น M
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Lady’s Boutique ชั้น 1
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Be Trend ชั้น 2
 • จุด Inspector บริเวณเคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 3
สาขาบางกะปิ
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น M
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Lingerie ชั้น 1
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Sports Mall ชั้น 2
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Power Mall & เคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 3
สาขานครราชสีมา
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น 1
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Living ชั้น 2
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Power Mall ชั้น 3

สาขา Emporium

 • จุด Inspector บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น Gจุด Inspector บริเวณแผนก Men In Trend ชั้น 2
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Kid’s Planet ชั้น 3
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Power Mall ชั้น 3
สาขา EmQuartier 
 • จุด Inspector บริเวณเคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 2 อาคาร C
สาขา Paragon
 • จุด Redemption บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น M
 • จุด Redemption บริเวณแผนก Lady’s Boutique ชั้น 1
 • จุด Redemption บริเวณแผนก Sport Mall ชั้น 2
 • จุด Redemption บริเวณแผนก Lingerie ชั้น 3
 • จุด Redemption บริเวณแผนก Power Mall & เคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 4
สาขา Emsphere
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Gourmet Market ชั้น G
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น M
We think you'll love