Happy Monday ดีลดีทุกวันจันทร์ แลก 199 M Point รับเครื่องดื่มฟรี ณ ร้านที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

Inthanin, KAMU, DAKASI, o-li-no, D'ORO


รายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม คลิกรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม คลิกรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม คลิกรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม คลิกรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม คลิก


เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ผ่าน M Card App ณ จุดขายที่ร้านค้าเท่านั้น
 • แสดงรหัสรับสิทธิ์ใน M Coupon กับพนักงานขาย รหัสจะหมดอายุใน 60 นาที
 • รับสิทธิ์ได้ทุกวันจันทร์ที่ร่วมรายการ  
 • จำกัด  1 สิทธิ์ / แบรนด์ / ใบเสร็จ / ท่าน / 
 • ไม่สามารถ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ได้ 
 • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้ทุกกรณี
 • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนได้
 • ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 • จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบเสร็จ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย

รับสิทธิ์ผ่าน M Card โมบายแอปพลิเคชัน
โดยดาวน์โหลด M Card ที่ App Store หรือ Google Play เข้าใช้งานโดยกรอกเลขบัตรประชาชน (หรือพาสปอร์ต) และเบอร์มือถือที่ระบุไว้ตอนสมัคร แล้วทำตามขั้นตอนที่กำหนด; สแกน QR Code ที่สาขาที่ต้องใช้สิทธิ์ เลือกคูปองที่ท่านต้องการและกดรับสิทธิ์ แสดงหน้าจอโมบายแอปในเวลาที่กำหนด กับพนักงาน

We think you'll love