อิ่มฟินก่อนเดินทาง กับบัตรเครดิต Bangkok Bank M VISA รับฟรีชุดสุดคุ้มจาก McDonald's

ที่ร้านแมคโดนัลด์ ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุววรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M VISA รับฟรีชุดสุดคุ้มจาก แมคโดนัลด์ 
1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567
ที่
ร้านแมคโดนัลด์ ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง


บัตรเครดิต Bangkok Bank M LIVE VISA
รับฟรีชุดสุดคุ้ม มูลค่า 179 บาท  ประกอบด้วย เบอร์เกอร์ + น้ำแร่ 1 ขวด

 • เบอร์เกอร์สามารถเลือก แมคฟิช ซามูไรเบอร์เกอร์หมู หรือ แมคไก่
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรเครดิต / เดือน
 • จำกัด 2,000 สิทธิ์ / เดือน รวมทุกสาขาที่ร่วมรายการ, จำกัด 12,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ


บัตรเครดิต Bangkok Bank M LUXE VISA หรือบัตรเครดิต Bangkok Bank M LEGEND VISA 
รับฟรีชุดสุดคุ้ม มูลค่า 251 บาท  ประกอบด้วย เบอร์เกอร์ + พาย + โค้ก 22 ออนซ์

 • เบอร์เกอร์สามารถเลือกได้ แมคฟิช ซามูไรเบอร์เกอร์หมู หรือ แมคไก่
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรเครดิต / เดือน
 • จำกัด 200 สิทธิ์ / เดือน รวมทุกสาขาที่ร่วมรายการ, จำกัด 1,200 สิทธิ์ / ตลอดรายการ


เงื่อนไขรายการ: 

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M VISA ทุกประเภท เมื่อแสดงบัตรเพื่อรับสิทธิ์ที่ร้านแมคโดนัลด์ ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567
 • จำกัดการรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ หมายเลขบัตรเครดิต/ เดือน
 • จำกัดสิทธิ์ของบัตรเครดิต Bangkok Bank M LIVE VISA 2,000 สิทธิ์ / เดือน รวมทุกสาขาที่ร่วมรายการ จำกัดรวม 12,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
 • จำกัดสิทธิ์ของบัตรเครดิต Bangkok Bank M LUXE VISA หรือ Bangkok Bank M LEGEND VISA  200 สิทธิ์ / เดือน รวมทุกสาขาที่ร่วมรายการ จำกัดรวม 1,200 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่นำบัตรมารับสิทธิ์ที่ร้านแมคโดนัลด์ ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ดังนี้ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขาออกระหว่างประเทศ Concourse D, F, SAT-1 และท่าอากาศยานดอนเมือง
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่รับคืนสินค้าหรือสิทธิ์ ที่ทำการแลกรับสิทธิ์ไปแล้วในทุกกรณี
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่ร่วมรายการตู้การขายอัตโนมัติ (SOK)
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรธนาคารกรุงเทพที่ไม่มีรายการผิดนัดชำระ, ไม่ผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) โดยยึดข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์จะระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ใช้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ/หรือร้านค้ากำหนด ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สินค้า/บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa โทร. 0 2638 4100
We think you'll love