โอนคะแนน MAAI และ M Point

1,000 MAAI <--> 800 M Point

โอนคะแนน MAAI และ M Point  

ระหว่างวันที่ : .ค. 67 – 31 ธ.. 68

คะแนนสะสม MAAI จำนวน 1,000 คะแนน แลกรับคะแนนสะสม M Point ได้จำนวน 800 คะแนน คลิก

คะแนนสะสม M Point จำนวน 800 คะแนน แลกรับคะแนนสะสม MAAI ได้จำนวน 1,000 คะแนน  คลิก


เงื่อนไขการแลกคะแนน

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังคงสภาพ สมาชิก MAAI และสมาชิก M Card เท่านั้น
 • โอนคะแนนสะสม MAAI เป็นคะแนนสะสม M Point เริ่มต้นที่คะแนนสะสม 1,000 MAAI รับคะแนนสะสม 800 M Point ผ่าน MAAI by KTC Application / คะแนนแลกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • โอนคะแนนสะสม M Point เป็นคะแนนสะสม MAAI เริ่มต้นที่คะแนนสะสม 800 M Point รับคะแนนสะสม 1,000 MAAI ผ่าน M Card Application / จำกัดการโอนสูงสุดไม่เกิน 50,000 M Point / ท่าน / เดือน
 • การโอนคะแนนสะสมของสมาชิก MAAI และสมาชิก M Card จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันมีหมายเลขบัตรประชาชนตรงกัน
 • คะแนนสะสมจะถูกตัดทันทีหลังจากทำรายการเสร็จสมบูรณ์ และลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม M Point หรือคะแนนสะสม MAAI ทันที
 • เมื่อมีการแลกคะแนนสะสม M Point และ/หรือคะแนนสะสม MAAI ระหว่างกันแล้ว คะแนนสะสมที่แลกดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิกการทำรายการ เปลี่ยนแปลง หรือคิดเป็นเงินสดได้ ไม่วากรณีใดๆ
 • เมื่อมีการโอนคะแนนสะสม MAAI ไปเป็นคะแนนสะสม M Point คะแนนสะสม M Point จะมีอายุตามเงื่อนไขที่บริษัท กำหนด และเมื่อทำการโอนคะแนนสะสม M Point เป็น คะแนนสะสม MAAI แล้ว คะแนนจะมีอายุ 2 ปีนับจากปีปฏิทินที่มีการทำรายการ
 • เงื่อนไขอื่นๆ ของการแลกคะแนนสะสม M Point เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่นๆ ของการแลกคะแนนสะสม MAAI เป็นไปตามที่เคทีซีกำหนด และเคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนสะสม M Point ได้ที่ M Card Application หรือ M Card Call Center 02 789 5555
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกคะแนนสะสม MAAI หรือการทำรายการผ่าน MAAI by KTC กรุณาติดต่อ MAAI by KTC 02 123 5678 

เงื่อนไข M Point

 • คะแนน M Point มีอายุ 3 ปี นับจากปีที่ได้รับคะแนนสะสมและจะทำการประมวลผลคะแนนสะสมที่จะหมดอายุ ทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยคะแนน M Point สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา
 • หากยังไม่เป็นสมาชิก M Card สามารถสมัครสมาชิก M Card ได้ โดยการดาวน์โหลด M Card Application และลงทะเบียนเข้าใช้งาน
 • เงื่อนไขคะแนน M Point เป็นไปตามที่เดอะมอลล์ กรุ๊ป กำหนด สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคะแนน M Point ได้ที่ https://www.mcardmall.com/th หรือ M Card Call Center 02-789-5555
We think you'll love